prima pagină / home

Astazi recitam misterele de

Intenții de rugăciune


1. Semnul crucii și „Cred în Dumnezeu...”
2. „Tatăl nostru...”
3. Trei ori (3) „Bucură-te Marie...”
4. „Slavă Tatălui...”
5. Se enunță Primul mister și se spune un (1) „Tatăl nostru...”
6. Se recită de zece ori (10) „Bucură-te Marie...” meditându-se asupra misterului.
7. „Slavă Tatălui...”
8. După fiecare decadă se spune rugăciunea cerută de Sfânta Fecioară de la Fatima („O Isuse...”)
9. Se enunță al Doilea mister și se spune un (1) „Tatăl nostru...”. Se repetă secvențele 6, 7 și 8 și se continuă la fel pentru al Treilea, al Patrulea și al Cincilea mister.
10. După cele cinci (5) mistere se spune o dată (1) „Bucură-te Regină...”
11. În general, Misterele de Bucurie se spun luni și sâmbătă; Misterele de Durere, marți și vineri, Misterele de Slavă, miercuri și duminică; Misterele de Lumină, joi.1. În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh.

SIMBOLUL APOSTOLILOR
Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului și în Isus Cristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri, șade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, în Sfânta Biserică catolică, împărtășirea sfînților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin

2. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

3. Bucură-Te Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

4. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

5. Se enunță Primul mister și se spune un (1) „Tatăl nostru...”

6. Se recită de zece ori (10) „Bucură-te Marie...” meditându-se asupra misterului.

7. „Slavă Tatălui...”

8. RUGĂCIUNEA DE LA FATIMA
O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta!

9. Se enunță al Doilea mister și se spune un (1) „Tatăl nostru...”. Se repetă secvențele 6, 7 și 8 și se continuă la fel pentru al Treilea, al Patrulea și al Cincilea mister.

10. BUCURĂ-TE REGINĂ Bucură-te, Regină, Maica milei, viața, mângâierea și speranța noastră bucură-te. Către tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi, și după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie!

11. În general, Misterele de Bucurie se spun luni și sâmbătă; Misterele de Durere, marți și vineri, Misterele de Slavă, miercuri și duminică; Misterele de Lumină, joi.

Mulțumim dl. Sorin Diac pentrucolaborare:
Ave Maria Centre de Paix
C.P. Box 489, Station U,
Toronto, ON, M8Z 5Y8
Canada
Actualizat:
rozariulviu@rozariulviu.ro