start
Misterele de BUCURIE
I
Bunavestire
II
Sf. Fecioara la Elisabeta
III
Nasterea Domnului
IV
Prezentarea la Templu
V
Pierderea si regasirea lui Isus

Pentru umilință
Și, intrând la ea, îngerul i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” (Lc 1,28)
Pentru iubirea aproapelui
Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a exclamat cu glas puternic: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău!” (Lc 1,41-42)
Pentru sărăcie
Maria l-a născut pe fiul ei, primul-născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei. (Lc 2,7)
Pentru ascultare
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt pentru Domnul. (Lc 2,22-23).
Pentru virtutea pietății
După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. (Lc 2,46)
Misterele de LUMINA
I
Botezul Domnului
II
Schimbarea apei în vin
la nunta din Cana
III
Predicarea Evangheliei si
chemarea la pocainta
IV
Schimbarea la Fata
a Domnului
V
Intemeierea Sfintei Euharistii
Pentru supunerea față de voința lui Dumnezeu
După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui. (Mt 3,16)
Pentru devoțiunea față de Maria
Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”. ... Mama lui Isus a spus slujitorilor: „Faceți tot ce vă va spune”. (In 2,3-5)
Pentru harul convertirii
Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: „S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape! Convertiți-vă și credeți în evanghelie!” (Mc 1,14-15)
Pentru frica de Dumnezeu
Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor: fața lui strălucea ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. (Mt 17,1-2)
Pentru aducere de mulțumire lui Dumnezeu
Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: „Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea”. (Lc 22,19)
INSCRIERE in ROZARIUL VIU

veti primi un email de confirmare

Rozariul viu
Introduceti numele si emailul:
Nume:
Email:
Inscriere Parasire
Misterele de DURERE
I
Rugaciunea in Gradina Maslinilor
II
Biciuirea Domnului
III
Incoronarea cu spini
IV
Osandirea la moarte
V
Moartea pe cruce
Pentru căința pentru păcate
Și, intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge. Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli și i-a găsit dormind din cauza tristeții. (Lc 22,44-45)
Pentru puritate
Atunci Pilat l-a luat pe Isus și l-a dat să fie biciuit. (In 19,1)
Pentru curaj
Soldații procuratorului, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie... (Mt 27,28-29)
Pentru răbdare
Purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit „al Craniului”, care în ebraică este numit „Golgota”. (In 19,17)
Pentru perseverență
Isus a strigat cu glas puternic: „Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu”. Și spunând aceasta, și-a dat duhul. (Lc 23,46)
Misterele de SLAVA
I
Invierea Domnului
II
Inaltarea Domnului
III
Coborarea Duhului Sfant
IV
Ridicarea la cer a Sf. Fecioare
V
Incoronarea Sf. Fecioare
Pentru credință
Tânărul le-a zis: „Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră. (Mc 16,6)
Pentru speranță
După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. (Mc 16,19)
Pentru iubirea de Dumnezeu
Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. (Fap 2,4)
Pentru harul unei morți bune
Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. (Ap 11,19)
Pentru mântuirea veșnică
Și s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. (Ap 12,1)
Mulțumim dl. Sorin Diac pentrucolaborare:
Ave Maria Centre de Paix
C.P. Box 489, Station U,
Toronto, ON, M8Z 5Y8
Canada
Actualizat:
rozariulviu@rozariulviu.ro